Senteret sitt bannerbilde

Kokstad Medisinske senter

KOKSTAD MEDISINSKE SENTER ligger på Kokstad utenfor Bergen, med kort avstand fra bussholdeplass og bybanestopp.  Parkering på merkete plasser eller på annen gjesteparkering rundt bygget (se egen fane for mer informasjon). 

Legesenteret har 6 fastleger, 1 LIS1 lege (tidligere kalt turnuslege) og 4 medarbeidere.

Vi har plass til 6850 pasienter på våre lister.

Vårt mål er at våre pasienter skal få hjelp av oss i vår åpningstid.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Vi har derfor tatt i bruk digital dialog, en tjeneste på helsenorge.no. Logg inn på  www.helsenorge.no/kontaktfastlegen. Her kan du bestille time og resepter, samt spørre om enkle administrative ting (e-kontakt) eller starte e-konsultasjon med fastlege (vanlig egenandel). E-konsultasjon kan være avslått for enkeltleger i perioder; eksempel ferier, helger. E-kontakt besvares ikke av lege, det er kun for administrative spørsmål. I en overgangsperiode vil vi også bruke helserespons og pasientpost.

TELEFON: vi ber om at dere kun ringer oss ved behov for akutt/rask medisinsk hjelp eller dersom man ikke kan bruke digitale løsninger. Slik kan vi hjelpe alle best mulig i den tid vi har til rådighet. 

 Aktuelt

BEGRENSET KAPASITET

29. juni 2022

Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset kapasistet både i juli og august, knyttet til ferieavvikling og at vi av andre årsaker er færre leger enn vanlig. Vi ber om forståelse og hensynstagen til dette. Vi gjør så godt vi kan med å hjelpe dem som trenger det i den tiden vi har til rådighet.

Koronavaksinering

4. mai 2022

Det er nå mulighet for de over 80 år å få 4. dose koronavaksine om de ønsker det. Vi setter i utgangspunktet ikke koronavaksiner her hos oss, det er kun i helt spesielle tilfeller. 

Bergen kommune har samlet informasjon om koronavaksinering på denne nettsiden: 

koronavaksine Bergen kommune 

LUFTVEISINFEKSJONER

27. april 2022

Vi praktiserer nå stort sett som før pandemien, men hold avstand til andre og bruk gjerne munnbind når du kommer til legekontoret pga. luftveisinfeksjon (inkludert covid), influensa eller omgangssyke.

Råd fra folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/nye_luftveissymptomer_og_testing/

Koronavaksine dose 3 og oppfriskningsdose

11. januar 2022

Vi viser til Bergen kommune sine sider om koronavaksinering hvor de skriver: "Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor for informasjon om de tilbyr koronavaksine. Fastlegekontorene som tilbyr koronavaksinen vil også informere om hvordan du bestiller time hos dem på sine nettsider.  "

Vi har koronavaksiner hos oss for å vaksinere dem som har vansker med å komme seg til vaksinestasjon/apotek av medisinske årsaker. Vi kan også tilby vaksine til gravide. Dette blir da i utgangspunktet gjort når man er her på time (av annen grunn) uansett. Om dette gjelder deg og du ikke har behov for ordinær time kan du ta  kontakt på e-kontakt på HelseNorge eller SMS for å avklare hvordan vi kan løse dette. Vi har ikke egne vaksinetimer eller vaksineringsdager.

STENGT NYTTÅRSAFTEN

30. desember 2021

Vi holder stengt nyttårsaften, og stenger kl 12.00 30.desember.

Godt nyttår!

 

Koronavaksine dose 3 og oppfriskningsdose

24. oktober 2021

Vi deltar ikke i denne vaksineringen.

For informasjon om oppfriskningsdose (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/informasjon-om-oppfriskningsdose-til-innbyggere-over-65-ar

For informasjon om dose tre for personer med alvorlig svekket immunforsvar (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/dose-tre-av-koronavaksinen-for-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar

 

INFLUENSAVAKSINE

12. oktober 2021

Vi får levert influensavaksinene i uke 42, og starter vaksinering 21.oktober.  Frem til 1. desember er vaksinene forbeholdt personer i risikogruppen (/helsepersonell; se link under). FHI angir at det skal være nok vaksiner til alle i risikogruppen, så det er god tid for å få satt vaksine. Legene setter vaksine hos dem som uansett har time i tidsrommet. Foruten dette settes det vaksine på laboratoriet, egne timeavtaler for dette. Kontakt resepsjonen via SMS eller e-kontakt, eller timeønske for å få time til vaksinering. Her er mer informasjon:   https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

NY LEGE

7. juli 2021

Karina Koller Løland slutter dessverre hos oss. Heldigvis er vi så heldige at Amalie Løvik Andersen, som har vært vikar for Koller Løland, skal overta fastlegehjemmelen. Hun går dog ut i mammapermisjon nå, og vil i et år ha vikar. Fra 1 oktober 2021 er det Ida Nipen Egeland, spesialist i allmennmedisin.

FERIE og E-Konsultasjon/-kontakt

7. juli 2021

Når den enkelte lege har ferie er e-konsultasjon og e-kontakt slått av.

Ved behov for rask legehjelp; vennligst send "timeønske" på HelseNorge eller SMS via Helserespons. Dersom dette ikke er mulig, ring oss.

 

JANSSEN-VAKSINEN

11. juni 2021

Vi forholder oss til Legeforeningens råd når det gjelder Janssen-vaksinen og vi vil ikke forskrive den. For utdyping viser vi til følgende debattartikkel: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eK9vER/det-er-hverken-faglig-eller-etisk-forsvarlig-for-leger-aa-skrive-ut-en

Les flere nyheter