Hopp til hovedinnhold
Senteret sitt bannerbilde

Kokstad Medisinske senter

KOKSTAD MEDISINSKE SENTER ligger på Kokstad utenfor Bergen, med kort avstand fra bussholdeplass og bybanestopp.  Parkering på merkete plasser eller på annen gjesteparkering rundt bygget (se egen fane for mer informasjon). 

Legesenteret har 6 fastleger, 1 LIS1 lege (tidligere kalt turnuslege) og 4 medarbeidere.

Vi har plass til 6850 pasienter på våre lister.

Vårt mål er at våre pasienter skal få hjelp av oss i vår åpningstid.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Vi har derfor tatt i bruk digital dialog, en tjeneste på helsenorge.no. Logg inn på  www.helsenorge.no/kontaktfastlegen. Her kan du bestille time og resepter, spørre om enkle administrative ting (e-kontakt) eller starte e-konsultasjon med fastlege. E-konsultasjon kan være avslått for enkeltleger i perioder; eksempel ferier, helger. Torstein Ljones tilbyr ikke e-konsultasjon. Man betaler vanlig egenandel for e-konsultasjon, men vi gjør oppmerksom på at enkelte dager må de besvares på kveld/ettermiddag og at egenandelen da blir høyere.

E-kontakt besvares ikke av lege, det er kun for administrative spørsmål. I en overgangsperiode vil vi også bruke helserespons og pasientpost.

TELEFON: vi ber om at dere kun ringer oss ved behov for akutt/rask medisinsk hjelp eller dersom man ikke kan bruke digitale løsninger. Slik kan vi hjelpe alle best mulig i den tid vi har til rådighet. 

 Aktuelt

INFLUENSA- og COVIDVAKSINE HØST 2023

5. oktober 2023

Vi får levert influensavaksinene og starter vaksinering 26.oktober. 

VI DELTAR DESSVERRE IKKE I COVID-VAKSINERING PGA. MANGELNDE KAPASITET. Vi anbefaler å ta vaksine på apotek for dem det gjelder.  Koronavaksinering i Bergen kommune

Vaksinene vi har er forbeholdt personer i risikogrupper (/helsepersonell; se link under). Legene setter vaksine hos dem som uansett har time i tidsrommet. Foruten dette settes det vaksine på laboratoriet, egne timeavtaler for dette. Kontakt resepsjonen via SMS eller e-kontakt, eller timeønske for å få time til vaksinering. Her er mer informasjon:   https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Det koster 250 kr å sette vaksine hos oss, det inkluderer 90 kr som er det vaksinen koster. Frikort gjelder ikke ved vaksinering (det er ikke dekket av Helfo).

LEGEERKLÆRING VIDEREGÅENDE SKOLE

8. desember 2022

Vi skriver i utgangspunktet bare legeerklæring for skolefravær ved sykdom dersom man nærmer seg fraværsgrensen. Dette da vi ikke har kapasitet til å skrive erklæringer for alt sykdomsfravær for alle videregående elever OG det er ikke nødvendig med legeattest før fraværet i ett eller flere fag overstiger 10%. Det er egenandel på 200 kr på legeattest. Dersom man trenger legevurdering pga. sykdom bestiller man legetime som vanlig. 

Link til regelverket:Regler for fravær i videregående

AVSLÅTT E-DIALOG I FERIER/HELGER ETC.

9. september 2022

Vi gjør oppmerksom på at når den enkelte lege har ferie er e-konsultasjon og e-kontakt slått av.

E-konsultasjon kan også være avslått i helger og når legen har kurs. Man kan da IKKE bruke e-kontakt istedenfor, men må bestille time eller vente til legen er tilbake.

Ved behov for rask legehjelp; vennligst send "timeønske" på HelseNorge eller SMS via Helserespons. Dersom dette ikke er mulig, ring oss.

 

Koronavaksinering

4. mai 2022

Det er nå mulighet for de over 80 år å få 4. dose koronavaksine om de ønsker det. Vi setter i utgangspunktet ikke koronavaksiner her hos oss, det er kun i helt spesielle tilfeller. 

Bergen kommune har samlet informasjon om koronavaksinering på denne nettsiden: 

koronavaksine Bergen kommune 

Koronavaksine dose 3 og oppfriskningsdose

11. januar 2022

Vi viser til Bergen kommune sine sider om koronavaksinering hvor de skriver: "Sjekk nettsiden til ditt fastlegekontor for informasjon om de tilbyr koronavaksine. Fastlegekontorene som tilbyr koronavaksinen vil også informere om hvordan du bestiller time hos dem på sine nettsider.  "

Vi har koronavaksiner hos oss for å vaksinere dem som har vansker med å komme seg til vaksinestasjon/apotek av medisinske årsaker. Vi kan også tilby vaksine til gravide. Dette blir da i utgangspunktet gjort når man er her på time (av annen grunn) uansett. Om dette gjelder deg og du ikke har behov for ordinær time kan du ta  kontakt på e-kontakt på HelseNorge eller SMS for å avklare hvordan vi kan løse dette. Vi har ikke egne vaksinetimer eller vaksineringsdager.