Senteret sitt bannerbilde
Viktig informasjon om Koronaviruset

Kokstad Medisinske senter

KOKSTAD MEDISINSKE SENTER ligger på Kokstad utenfor Bergen, med kort avstand fra bussholdeplass og bybanestopp.  Parkering på merkete plasser eller på annen gjesteparkering rundt bygget (se egen fane for mer informasjon). 

Legesenteret har 6 fastleger, 1 LIS1 lege (tidligere kalt turnuslege) og 4 medarbeidere.

Vi har plass til 6850 pasienter på våre lister.

Vårt mål er at våre pasienter skal få hjelp av oss i vår åpningstid.

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Vi har derfor tatt i bruk digital dialog, en tjeneste på helsenorge.no. Logg inn på  www.helsenorge.no/kontaktfastlegen. Her kan du bestille time og resepter, samt spørre om enkle administrative ting eller starte e-konsultasjon med fastlege (vanlig egenandel).  I en overgangsperiode vil vi også bruke helserespons og pasientpost.

TELEFON: vi ber om at dere kun ringer oss ved behov for akutt/rask medisinsk hjelp eller dersom man ikke kan bruke digitale løsninger. Slik kan vi hjelpe alle best mulig i den tid vi har til rådighet. 

 Aktuelt

Koronavaksine dose 3 og oppfriskningsdose

24. oktober 2021

Vi deltar ikke i denne vaksineringen.

For informasjon om oppfriskningsdose (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/informasjon-om-oppfriskningsdose-til-innbyggere-over-65-ar

For informasjon om dose tre for personer med alvorlig svekket immunforsvar (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/dose-tre-av-koronavaksinen-for-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar

 

INFLUENSAVAKSINE

12. oktober 2021

Vi får levert influensavaksinene i uke 42, og starter vaksinering 21.oktober.  Frem til 1. desember er vaksinene forbeholdt personer i risikogruppen (/helsepersonell; se link under). FHI angir at det skal være nok vaksiner til alle i risikogruppen, så det er god tid for å få satt vaksine. Legene setter vaksine hos dem som uansett har time i tidsrommet. Foruten dette settes det vaksine på laboratoriet, egne timeavtaler for dette. Kontakt resepsjonen via SMS eller e-kontakt, eller timeønske for å få time til vaksinering. Her er mer informasjon:   https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

NYOPPSTÅTTE LUFTVEISSYMPTOMER OG BEHOV FOR LEGEKONTAKT?

12. oktober 2021

*Oppdaterte anbefalinger fra folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/hva_skal_du_gjore_ved_nye_luftveissymptomer/

*IKKE kom til legekontoret uten etter avtale med oss.

*Ved påvist- eller høy risiko for covid19 smitte henviser vi til luftveisklinikken som er i drift ut året. 

*Ved kun behov for sykemelding noen få dager eller resept kan e-konsultasjon benyttes for dette formålet ut 2021; vi prøver å besvare disse e-konsultasjonene raskere enn vanlig. 

*Dersom man kommer til legetime:

-ta covid hurtigtest i forkant av timen. Vi oppfordrer også til at dette gjøres hos barn om det er mulig; men følg flytskjema fra fhi (link over)

-bruk munnbind (ikke for barn <12 år)

-hold avstand til andre. Ikke opphold deg i fellesarealet om det er vanskelig å holde avstand. (vent utenfor, evt. vent i bilen og bli ringt opp, si fra/avtal dette ved bestilling av time.)

 

 

NY LEGE

7. juli 2021

Karina Koller Løland slutter dessverre hos oss. Heldigvis er vi så heldige at Amalie Løvik Andersen, som har vært vikar for Koller Løland, skal overta fastlegehjemmelen. Hun går dog ut i mammapermisjon nå, og vil i et år ha vikar. Fra 1 oktober 2021 er det Ida Nipen Egeland, spesialist i allmennmedisin.

FERIE og E-Konsultasjon/-kontakt

7. juli 2021

Når den enkelte lege har ferie er e-konsultasjon og e-kontakt slått av.

Ved behov for rask legehjelp; vennligst send "timeønske" på HelseNorge eller SMS via Helserespons. Dersom dette ikke er mulig, ring oss.

 

JANSSEN-VAKSINEN

11. juni 2021

Vi forholder oss til Legeforeningens råd når det gjelder Janssen-vaksinen og vi vil ikke forskrive den. For utdyping viser vi til følgende debattartikkel: 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/eK9vER/det-er-hverken-faglig-eller-etisk-forsvarlig-for-leger-aa-skrive-ut-en

Ny lege

9. juli 2020

1.august åpner Anders Westgaard Lund ny liste hos oss på Kokstad  medisinske senter senter. Han har plass til 850 pasienter på sin liste. Listen åpner for inntak av pasienter fra 15.juli. Anders Westgaard Lund har vært vikar hos oss for noen år siden og vi ser frem til å få han tilbake til senteret. Han er spesialist i allmennmedisin.