Senteret sitt bannerbilde

LABORATORIET

Laboratorieundersøkelser gjøres etter rekvisisjon fra senterets leger.

Laboratorieundersøkelser utføres i tidsrommet 08.15-11.30 og 12.45-1430.

Urinprøver og annet prøvemateriale leveres i resepsjonen.Husk å merke med navn og fødselsdato.Det er en fordel om det fremgår i stikkordform hvorfor prøven er levert.

Svar på prøver meddeles deg om det er unormale funn.

Det er ikke nødvendig å kontakte oss for å høre svar på prøver dersom du ikke har fått spesiell beskjed om dette.