Når den enkelte lege har ferie er e-konsultasjon og e-kontakt slått av. Det er dessverre en feil i HelseNorge som gjør at de likevel kan gå gjennom for de legene som har vikar. De vil da ikke rutinemessig bli besvart. 

Ved behov for rask legehjelp når fastlege er på ferie; vennligst send "timeønske" på HelseNorge eller SMS via Helserespons. Dersom dette ikke er mulig, ring oss.