Når den enkelte lege har ferie er e-konsultasjon og e-kontakt slått av.

Ved behov for rask legehjelp; vennligst send "timeønske" på HelseNorge eller SMS via Helserespons. Dersom dette ikke er mulig, ring oss.