Vi deltar ikke i denne vaksineringen.

For informasjon om oppfriskningsdose (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/informasjon-om-oppfriskningsdose-til-innbyggere-over-65-ar

For informasjon om dose tre for personer med alvorlig svekket immunforsvar (Bergen kommune): https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/vaksinering/dose-tre-av-koronavaksinen-for-personer-med-alvorlig-svekket-immunforsvar