Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset kapasistet både i juli og august, knyttet til ferieavvikling og at vi av andre årsaker er færre leger enn vanlig. Vi ber om forståelse og hensynstagen til dette. Vi gjør så godt vi kan med å hjelpe dem som trenger det i den tiden vi har til rådighet.