Vi har fått levert influensavaksinene, og starter vaksinering 21.oktober.  Vaksinene vi har er forbeholdt personer i risikogrupper (/helsepersonell; se link under). Legene setter vaksine hos dem som uansett har time i tidsrommet. Foruten dette settes det vaksine på laboratoriet, egne timeavtaler for dette. Kontakt resepsjonen via SMS eller e-kontakt, eller timeønske for å få time til vaksinering. Her er mer informasjon:   https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

Det koster 250 kr å sette vaksine hos oss, det inkluderer 88 kr som er det vaksinen koster. Frikort gjelder ikke ved vaksinering (det er ikke dekket av Helfo).